“Uw goede doel verdient meer dan zomaar een sponsorrelatie.”

Buro Fondsenwerving is ontstaan in antwoord op de groeiende vraag naar adviseurs die duurzame win-win relaties tussen bedrijven en goede doelen organisaties kunnen creëren.

DRIJFVEER

Is het niet vreemd dat goede doelen moeten bestaan om de wereld een beetje mooier te maken? Wij geloven in een wereld waarin bedrijven zorgdragen voor het milieu en het sociale klimaat. Met oprechte aandacht voor de 3 P’s (People, Planet en Profit). Wij willen onze commerciële talenten inzetten om goede doelen en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Als de wereld en bedrijven geen goede doelen meer nodig hebben om te zorgen voor onze aarde, en bedrijven juist teruggeven aan de aarde in plaats haar grondstoffen te ontnemen, dan is onze missie volbracht en gaan wij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Tot die tijd zetten wij ons in voor een maatschappij waarin we elkaar helpen om de wereld te verbeteren.

ONS TEAM

Duurzame win-win relaties creëren is mensenwerk en vereist een hoge dosis empathie, proactiviteit en resultaatgerichtheid. Daarom hebben wij een team met ervaren en speciaal opgeleide professionals die de behoeften en de taal van de non-profit en de commerciële sector spreken en begrijpen. De programma’s van onze BF Academy zorgen ervoor dat de kennis en vaardigheden van onze adviseurs blijven aansluiten bij de eisen die de praktijk aan hen stelt.

RESULTATEN

Het is belangrijk dat een koppeling plaatsvindt tussen goede doelen met bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en reputatie serieus nemen. Niet omdat het zo mooi staat in hun jaarverslag. Om de wereld écht mooier te kunnen maken, kijken we naar gedeelde visies en waarden, overeenkomstige thema’s, cultuur en we bouwen op persoonlijke relaties. Met een business case openen wij de ogen van het bedrijf voor de gemeenschappelijke voordelen van een langdurige samenwerking.

"Persoonlijke betrokkenheid plus gedeelde financiële en maatschappelijke doelstellingen zijn essentieel voor het succes van de samenwerking."

ONZE AANPAK

  • VOORBEREIDEN

    Om uw organisatie te kunnen matchen dompelen wij ons onder in uw organisatie. De betrokken stakeholders, uw missie en visie op een mooiere wereld, uw systemen en alle relevantie informatie worden in kaart gebracht. We bepalen (benchmarken) hoe uw organisatie het doet ten opzichte van de norm. Met inzicht in de behoeften van potentiële bedrijven ontwikkelen wij samen een passende propositie.

  • VINDEN

    Met behulp van onze database en kennis van de markt wordt onderzocht welke bedrijven in Nederland (de doelgroep) passen bij uw organisatie. Via doelgerichte campagnes en telefonische acquisitie brengen wij uw goede doel onder de aandacht van deze potentiële partners. Geïnteresseerde bedrijven zullen zich melden en adviseurs maken afspraken voor persoonlijke ontmoetingen die kunnen leiden tot een match.

  • VERBINDEN

    Adviseurs onderzoeken in face-to-face gesprekken de mogelijkheden van een concrete samenwerking tussen uw goede doel en partnerbedrijven. In hoeverre sluiten de behoeften van het bedrijf aan bij de propositie? Passen de visies voor een betere wereld goed bij elkaar? Er volgen meerdere ontmoetingen en afspraken voor samenwerking worden vastgelegd. Een mijlpaal die de wereld een stukje mooier maakt.

Vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden?

CONTACT